MODO d.o.o.

Mjerenjem utvrditi postojeću akustičku kvalitetu prostora

MODO pruža usluge mjerenja objektivnih i subjektivnih akustičkih parametara, te mjerenja buke.

Akustička mjerenja predstavljaju osnovu na temelju koje će se objektivno utvrditi postojeća akustička kvaliteta prostora.

Akustička svojstva utvrđena mjerenjima su polazište pri projektiranju akustičke obrade prostora.